ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

SCEPSY

 • 0 +

  Years of
  Experience

 • 0 +

  Interventions

 • 0 %

  Satisfaction

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ
Shape Leaf - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

 • ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

SCEPSY is a modern Center that provides high-quality Counseling and Psychotherapy services for Adults, Children, Couples, Families and Professionals.

Our interventions are based on modern and scientifically evidence based Psychotherapeutic techniques and approaches. They are always uniquely tailored according to the needs of each person. We place the focus on the essential solutions to the various problems faced, personal improvement and professional development.

DR. NIKOS ILIA

I am ready to help you change your life!

 • Licensed Psychologist
 • Lecturer of Psychology
 • Mindset Coach
 • ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

VALUES

01

KNOWLEDGE

02

EXPERIENCE

03

TRUST

04

ACCEPTANCE

SERVICES

Brain Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Psychotherapy

In a trusting, accepting and safe environment, the Psychotherapist helps the individual express their concerns and feelings, and to adopt new and more functional ways of thinking, changing their life for the better. The Psychotherapist becomes their fellow traveler on the significant journey of their own Self-knowledge and Self-Actualization.

Head Double Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Couples Therapy

A form of Psychotherapy which focuses on improving the communication between two individuals so that they can identify and express feelings, needs, desires and different views that may affect the functionality, quality and future course of their relationship.


Brain Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Therapy for Children

A form of Psychological Therapy for Children/Adolescents who face various difficulties in their daily lives (school, behavioral, developmental, psycho-emotional, communication, social). It focuses on the understanding, managing and empowering oneself, psycho- emotional maturation, social skills development, character building.

Head Double Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Online Psychotherapy

A modern and effective way of providing Psychotherapy through technology (e.g. Skype, Viber etc.). It serves those people whom for various reasons, may not be able to be present on our premises in order to receive the necessary help they need.


Brain Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Family Therapy

A form of Systemic Psychotherapy aimed at families facing various difficulties. It aims at improving the functioning of the family as a system (e.g. communication, problematic behaviors, conflict management) and at the same time, promotes a healthier personal development for each individual member.

Brain Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Parental Counseling

This approach aims to improve the relationship between Parents and Children/Adolescents. It provides the necessary tools and gives practical advice on what concerns parents in terms of psycho-emotional development, behavior and various issues that disrupt family stability by implementing positive parenting strategies.

Brain Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Mindset Coaching

Mindset Coaching is a process of self-improvement and personal development in various domains (Psycho-emotional, Professional/Financial, Social, Family, etc.). The individual understands their limiting beliefs, feelings, behaviors and thought patterns that prevent them from living a better and more meaningful life. Inspiration. Mobilization. Strategic Planning. Actions. Changes. Results.

Head Double Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Parents' Lab

It offers workshops, seminars, and sessions for parents. It provides parents with knowledge, skills and practical strategies to improve their abilities and promote the healthy development of their children. It aims to support parents in various aspects and stages of parenting, to deal with challenges and to cultivate positive relationships within the family.

Brain Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Learning Disabilities

The psychological assessment for the diagnosis of Learning Disabilities is being conducted by Licensed Specialist Psychologists. We use the WISC-V Intelligence Scale, which is globally considered to be the most reliable and valid psychometric tool.SEEKING HELP

 • ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Recommended for individuals with:
Stress, Anxiety, Panic attacks
Phobias, Insomnia
Obsessive Compulsive Disorders
Autoimmune Disorders
Psychosomatic Disorders

Recommended for individuals with:
Melancholy, pessimistic thinking, hopelessness
Feelings of sadness, crying, suicidal thoughts
Self-isolation, loss of interest in life
Difficulty in sleeping, lack of energy
Increased or decreased appetite, unexpected weight changes
General restlessness for no particular reason

​Recommended for individuals with:
Communication problems / Frequent arguments and conflicts
Not feeling heard or appreciated / Unfulfilled emotional needs
Differing views on child-rearing
Sex and intimacy issues / Infidelity / divorce
Life stages (kids birth, kids leaving home, career change)
Unrealistic Expectations
Difficulty finding a suitable partner

Recommended for individuals who experienced:
Death of a loved one
Loss of friendship, relationship or a job
Personal tragedies, natural disasters, violence
Changes in sleep and/or appetite, drop in energy levels
Prolonged emotional pain, fear, anxiety, guilt, anger, sorrow

Recommended for individuals with:
General lack of sexual desire
Difficulty achieving orgasm
Absence of sexual desire after having children or infidelity
Pain during intercourse or inability to have penetrative sex
Erectile dysfunction / Premature ejaculation or other problems
Addictions to sex, pornography, compulsive behaviors

Recommended for individuals who want to:
Have mental, emotional, social and physical growth
Improve self-awareness and self-worth
Build self-motivation / Overcome their fears
Accept themselves for who they are
Achieve higher levels of confidence
Realize their goals in life
Build positive relationships with people
Become better people / Take control of their Life

Recommended for individuals with:
Poor control of their anger
Persistent conflicts in close relationships
Frequent angry behavior (shouting, physical violence, breaking things)
Difficulty maintaining good relationships with people
Becoming angry or aggressive when drinking
Αggressive driving behaviors (yelling, driving recklessly)

Recommended for Children:
Anxiety, phobias, panic attacks, tics, obsessions, sadness
Crisis in the family (divorce, bereavement)
Behavioral Problems / Difficulties in Adolescence
Addiction to Electronics / Internet
Sexuality Issues
Difficulties adapting to the school/social environment
Study & Learning Difficulties / ADHD
Shyness, low self-esteem / confidence
School Bullying

Recommended for individuals with:
Overwhelming stress on the job / Job Dissatisfaction
Procrastination, Efficiency and/or Concentration Issues
Low Work-Life Balance
Weak Communication skills
Workplace Bullying, Harassment, Discrimation

Recommended for individuals who:
Have difficulty accepting their sexual identity/ orientation/ behavior
Have difficulty handling other people's reactions to their sexuality
Feel that their body does not reflect their true gender
Feel angry, isolated or rejected by their family/ friends/ society
Are thinking about the transition process
Due to the above, they experience: anxiety, depression, self-harm,
eating disorders, substance abuse, low self-esteem/self-confidence

Recommended for Organisations:
Work-Life Balance
Stress Management at the Workplace
Health and Wellness at the Workplace
Emotional Intelligence and Leadership
Organisational Behavior
Time Management and Productivity
Bullying in the Workplace

TESTIMONIALS

Leave A Review

CONTACT

Information

 • Phone

  +357 25 252726

 • Address

  17 Nikodimou Milona
  3095, Limassol - Cyprus

 • E-mail

  drnikosilia@scepsy-cy.com

Working Hours

 • Monday 09:00 - 20:00
 • Tuesday 09:00 - 20:00
 • Wednsday 09:00 - 20:00
 • Thusrday 09:00 - 20:00
 • Friday 09:00 - 20:00