ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

ΣΚ.Ε.ΨΥ

 • 0 +

  Χρόνια
  Εμπειρίας

 • 0 +

  Παρεμβάσεις

 • 0 %

  Ικανοποίηση

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ
Shape Leaf - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

 • ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Το ΣΚ.Ε.ΨΥ είναι ένα σύγχρονο κέντρο που παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας που αφορούν τον Ενήλικα, το Παιδί, το Ζευγάρι, την Οικογένεια και τον Επαγγελματία.

Οι παρεμβάσεις μας βασίζονται σε σύγχρονες και επιστημονικά τεκμηριωμένες Ψυχοθεραπευτικές τεχνικές και προσεγγίσεις.

Προσαρμόζονται και οργανώνονται ξεχωριστά πάντοτε ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου. Με σκοπό τις ουσιαστικές λύσεις στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει, την προσωπική βελτίωση και την επαγγελματική του ανάπτυξη.

ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ

Είμαι έτοιμος να σε βοηθήσω να αλλάξεις την ζωή σου!

 • Εγγεγραμμένος Ειδικός Ψυχολόγος
 • Λέκτορας Ψυχολογίας
 • Mindset Coach
 • ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

ΑΞΙΕΣ

01

ΓΝΩΣΗ

02

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

03

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

04

ΑΠΟΔΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Brain Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Ψυχοθεραπεία

Σε ένα ασφαλές περιβάλλον εμπιστοσύνης και αποδοχής, ο Ψυχοθεραπευτής βοηθάει τον θεραπευόμενο να εκφράσει τις ανησυχίες και τα συναισθήματά του και να υιοθετήσει νέους και πιο λειτουργικούς τρόπους σκέψης, αλλάζοντας τη ζωή του προς το καλύτερο. Ένα μοναδικό ταξίδι Αυτογνωσίας και Αυτοπραγμάτωσης.

Head Double Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Θεραπεία Ζεύγους

Είδος Ψυχοθεραπείας που στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ δύο ατόμων, ώστε να μπορούν να εντοπίσουν και να εκφράσουν συναισθήματα, ανάγκες, επιθυμίες και διαφορετικές απόψεις που πιθανώς επηρεάζουν τη λειτουργικότητα, την ποιότητα, και την μελλοντική πορεία της σχέσης τους.

Brain Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Θεραπεία Παιδιών

Απευθύνεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες στη ζωή τους (συμπεριφοράς, αναπτυξιακές, ψυχοσυναισθηματικές, επικοινωνίας, κοινωνικές). Στοχεύει στην κατανόηση, διαχείριση και ενδυνάμωση εαυτού, ψυχοσυναισθηματική ωρίμανση, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Head Double Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Διαδικτυακή Ψυχοθεραπεία

Ένας σύγχρονος και επιστημονικά αποτελεσματικός τρόπος παροχής Ψυχοθεραπείας μέσω της τεχνολογίας (π.χ. Skype, Viber). Εξυπηρετεί άτομα τα οποία για διάφορους λόγους δεν μπορούν να μεταβούν στον χώρο μας για να λάβουν την ψυχολογική βοήθεια που χρειάζονται.

Brain Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Οικογενειακή Θεραπεία

Είναι μία μορφή συστημικής Ψυχοθεραπείας που απευθύνεται σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες. Στοχεύει στην βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της οικογένειας ως σύστημα (επικοινωνία, προβληματικές συμπεριφορές, διαχείριση συγκρούσεων) αλλά και στην προσωπική ανάπτυξη του κάθε μέλους ξεχωριστά.

Brain Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Συμβουλευτική Γονέων

Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην βελτίωση της σχέσης γονέων με τα παιδιά/εφήβους. Δίνει πρακτικές συμβουλές σχετικά με τα όσα απασχολούν τους γονείς σε θέματα ψυχο- συναισθηματικής ανάπτυξης, συμπεριφοράς, στρατηγικές θετικής διαπαιδαγώγησης και ευρύτερα ζητήματα που ταλανίζουν την οικογενειακή σταθερότητα.

Brain Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Mindset Coaching

Το Mindset Coaching είναι μια διαδικασία αυτοβελτίωσης και προσωπικής ανάπτυξης σε διάφορους τομείς (Ψυχοσυναισθηματικό, Κοινωνικό, Οικογενειακό, Επαγγελματικό). Το άτομο κατανοεί τις περιοριστικές πεποιθήσεις, τα συναισθήματα, τις συμπεριφορές και τα μοτίβα σκέψεων του που το εμποδίζουν ώστε να ζήσει μια καλύτερη και ουσιώδη ζωή. Έμπνευση, Κινητοποίηση, Προγραμματισμός, Δράση, Αλλαγή, Αποτελέσματα.

Head Double Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Parents' Lab

Προσφέρει εργαστήρια, ενημερωτικά σεμινάρια, και συνεδρίες σε γονείς. Παρέχει στους γονείς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτικές στρατηγικές ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητες τους και να προωθήσουν την υγιή ανάπτυξη των παιδιών τους. Στοχεύει στο να υποστηρίξει τους γονείς σε διάφορες πτυχές της ανατροφής των παιδιών και να καλλιεργήσει θετικές σχέσεις εντός της οικογένειας.

Head Double Icon - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Μαθησιακές Δυσκολίες

Η ψυχομετρική αξιολόγηση για την διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών διεξάγεται μόνο από Εγγεγραμμένους Ειδικούς Ψυχολόγους. Χρησιμοποιούμε την Κλίμακα Νοημοσύνης WISC-V που θεωρείται παγκοσμίως το πιο αξιόπιστο και εγκυρότερο ψυχομετρικό εργαλείο.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 • ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ - ΣΚ.Ε.ΨΥ - ΣΚΕΨΥ

Συνίσταται για άτομα με:
Στρες, Άγχος, Κρίσεις Πανικού
Φοβίες, Αυπνία
Ιδεο-ψυχαναγκαστικές Διαταραχές
Αυτοάνοσα νοσήματα
Ψυχοσωματικές Διαταραχές

Συνίσταται για άτομα με:
Έντονη θλίψη, απαισιόδοξη σκέψη, απελπισία
Αίσθημα λύπης, κλάμα, σκέψεις θανάτου
Αυτό-απομόνωση, απώλεια ενδιαφέροντος ζωής
Δυσκολίες στον ύπνο, έλλειψη ενέργειας
Αυξημένη ή μειωμένη όρεξη, απροσδόκητες αλλαγές βάρους
Γενική Ανησυχία ή ταραχή χωρίς λόγο

Συνίσταται για άτομα με:
Προβλήματα επικοινωνίας / συχνές διαφωνίες και συγκρούσεις
Ανικανοποίητες συναισθηματικές ανάγκες
Διαφορετικές απόψεις στην ανατροφή των παιδιών
Σεξουαλικά θέματα / Απιστία / Χωρισμός
Στάδια ζωής (γέννηση παιδιών, παιδιά που φεύγουν από το σπίτι, αλλαγή καριέρας)
Μη ρεαλιστικές προσδοκίες
Δυσκολία στην εύρεση κατάλληλου συντρόφου

Συνίσταται για άτομα που έχουν βιώσει:
Θάνατο αγαπημένου προσώπου
Απώλεια φιλίας, σχέσης, δουλειάς
Προσωπικές τραγωδίες, φυσικές καταστροφές, βία
Αλλαγές στον ύπνο, αλλαγές στην όρεξη, πτώση στα επίπεδα ενέργειας
Παρατεταμένος συναισθηματικός πόνος, φόβος, άγχος, ενοχή, θυμός, θλίψη

Συνίσταται για άτομα που έχουν:
Γενική έλλειψη σεξουαλικής επιθυμίας
Δυσκολίες στην επίτευξη οργασμού
Απουσία σεξουαλικής επιθυμίας μετά από απιστία ή απόκτηση παιδιών
Πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή
Στυτική δυσλειτουργία / Προβλήματα εκσπερμάτωσης
Εθισμός στο σεξ, πορνογραφικό υλικό, ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές

Συνίσταται για άτομα που θέλουν να:
Έχουν πνευματική, συναισθηματική, κοινωνική και σωματική ανάπτυξη
Αναπτύξουν αυτογνωσία / Ξεπεράσουν τους φόβους τους
Ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση
Αποδεχτούν τον εαυτό τους για αυτό που είναι
Πραγματοποιούν τους στόχους τους στη ζωή
Χτίσουν θετικές σχέσεις με τους ανθρώπους
Γίνουν καλύτεροι άνθρωποι / Πάρουν τον έλεγχο της Ζωής τους

Συνίσταται για άτομα με:
Δυσκολία ελέγχου στο θυμό τους
Επίμονες συγκρούσεις σε στενές σχέσεις
Συχνή συμπεριφορά θυμού (φωνές, σωματική βία, σπάσιμο πραγμάτων)
Δυσκολία στη διατήρηση καλών σχέσεων με τους ανθρώπους
Έντονο θυμό ή/και επιθετικότητα όταν πίνουν
Επιθετικές συμπεριφορές οδήγησης (φωνές, επικίνδυνη οδήγηση)

Συνίσταται για παιδιά με:
Άγχος, Φοβίες, Κρίσεις Πανικού, Τικ, Εμμονές, Θλίψη
Κρίση στην οικογένεια (διαζύγιο, πένθος)
Προβλήματα συμπεριφοράς / Δυσκολίες στην Εφηβεία
Εθισμός στα Ηλεκτρονικά / Διαδίκτυο
Θέματα Σεξουαλικότητας
Δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό/κοινωνικό πλαίσιο
Μαθησιακές Δυσκολίες / ΔΕΠ-Υ
Ντροπαλότητα, χαμηλή αυτοεκτίμηση / αυτοπεποίθηση
Σχολικός εκφοβισμός

Συνίσταται για άτομα με:
Υπερβολικό άγχος στη δουλειά / Εργασιακή δυσαρέσκεια
Ζητήματα αναβλητικότητας, συγκέντρωσης, αποτελεσματικότητας
Μειωμένη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
Μειωμένες Δεξιότητες επικοινωνίας
Εκφοβισμός στο χώρο εργασίας, παρενόχληση, διακρίσεις

Συνίσταται για άτομα που:
Δυσκολεύονται στην αποδοχή της σεξουαλικής τους ταυτότητας, προσανατολισμό ή / και συμπεριφορά
Αισθάνονται ότι το σώμα τους δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό τους Φύλο
Αισθάνονται θυμό, απόρριψη από την οικογένεια, φίλους, κοινωνία
Σκέφτονται την διαδικασία μετάβασης
Βιώνουν λόγω των πιο πάνω: άγχος, κατάθλιψη, αυτοτραυματισμό,
διατροφικές διαταραχές, κατάχρηση ουσιών, χαμηλή αυτοπεποίθηση

Συνίσταται για Οργανισμούς:
Εξισορρόπιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής
Διαχείριση Άγχους στην Εργασία
Υγεία και Ευεξία στο Χώρο Εργασίας
Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Διαχείριση χρόνου και Παραγωγικότητα
Εργασιακός Εκφοβισμός

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Θέλουμε τη Γνώμη σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες

 • Τηλέφωνο

  +357 25 252726

 • Διεύθυνση

  Νικοδήμου Μυλωνά 17
  3095, Λεμεσός - Κύπρος

 • Ηλ. Διεύθυνση

  drnikosilia@scepsy-cy.com

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα 09:00 - 20:00
 • Τρίτη 09:00 - 20:00
 • Τετάρτη 09:00 - 20:00
 • Πέμπτη 09:00 - 20:00
 • Παρασκευή 09:00 - 20:00